سفارش تبلیغ
صبا
دانلود حکایات شیخ حسین انصاریان(6) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 7:6 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پسرى که پول تو جیبى اش را به دولت مى داد   101
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سه عکسى را که از شهید گرفته بودند و یکى با بقیه فرق داشت   102
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که در خانه حاتم غذا خورد   103
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که‏درتابستان لباسهاى زیادى مى پوشید ومشکل طلبه‏هاراحل مى کرد   104
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پزشکى که ویزیتش را در حد توانایى مردم قرار داده بود   105
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید انصاریان همراه با دوستش چاه منزل وى را تعمیر کرد   106
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زنى که با باقیمانده خرج خانه‏اش به نیازمندان کمک مى کرد   107
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که تمام حلواى پسر حلوا فروش را خرید   108
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زنى فقیرى راسیر کرد وآن فقیر نوزاد زن رااز چنگال گرگ نجات داد   109
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى به نورالدین عراقى گفت شخصى مرده ولى او گفت نمرده است   110
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید در قیامت مغازه‏دارى را به خاطر محبت به مشتریانش آمرزید   111
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بیمارى به منزل انصاریان آمد و دکتر به او گفت زنده نمى مانى   112
دانلود حکایات شیخ حسین انصاریان(5) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 7:5 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شاگرد سبزه‏وارى که خود را از پشت بام به زمین انداخت و مرد   81
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید انصاریان قصد خرید کتاب شعرى را داشت ولى پشیمان شد   82
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که بیمار بود و پزشک گبرى بالاى سر او آمد   83
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى نزد انصاریان رسید و گفت سه داماد ناباب دارد   84
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ابن سینا شخصى را دید که در حال خالى کردن چاهى است   85
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که در نامه‏اى به خواجه نصیر اهانت کرد   86
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید جن هاخانه‏اى را سنگ باران مى‏کردند و پیرو آیت‏الله میلانى بودند   87
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ‏عباس‏قمى که بیماربود ودستش رادرآب کرد وآب را خورد و شفایافت   88
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرعشى ازپسرش خواست قبل از دفنش براى او روضه‏امام حسین بخواند   89
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ قمى که در خواب به فرزندش گفت که امام حسین به دیدنش آمده   90
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ طوسى نزد امام جواد (ع) از زیارت امام رضا(ع) صحبت کرد   91
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید فیلى که با دیدن چهره خود ترسید   92
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دخترى به شیرى وحشى محبت کرد و او را رام کرد   93
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که‏درمسجد به پیشنمازاقتداکرد و او سوره بقره و فیل را خواند   94
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سپاه‏ناپلئون به‏او گفتند که کوه‏آلپ پراز برف است و نمى‏توان رد شد   95
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خدا گنهکارى را که سگى تشنه را سیراب کرده بود بخشید   96
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى به گنهکارى گفت که خدا تو را اصلا نمى آمرزد   97
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عمربن عبدالعزیز که چراغ منزلش را خود در حضور مهمانى روشن کرد   98
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید براى زن هارون رشید دمپایى گران قیمتى را ساخته بودند   99
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پادشاه زمان بهلول که مى خواست او را رئیس دیوان عالى کشور کند   100
دانلو حکایات شیخ حسین انصاریان(4) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 7:4 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بچه‏اى درون تنور افتاد و مادرش براى نجات او تلاش کرد   61
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که ادعا مى کرد پیغمبر است و خواست توبه کند   62
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سلمان که در سیل مدائن مردم را راهنمایى مى کرد   63
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که حال سلمان را پرسید ولى او پاسخ نداد   64
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بلال قبل از اذان جلوى خانه پیامبر صداى گریه ایشان را مى شنید   65
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیغمبر در بیابان از یارانش خواست که زباله‏هایى را جمع کنند   66
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یحیى که از حمل کیسه پول دوستش با حیوانى اجاره‏اى امتناع کرد   67
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دوست حضرت عیسى که از وى طلب غذا کرد و عیسى به او آهو داد   68
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت موسى در راه مردى را دید که در حال کندن قبر بود   69
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید موسى از خدا خواست تا کاخ فرعون را بر سرش خراب کند   70
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دوست یوسف که براى او آینه‏اى را هدیه آورد   71
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که از خدا خواست گره مشکلاتش را باز کند   72
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که در کاروان دزد زده بسیار آرام بود   73
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که از خدا خجالت مى کشید تا از دنیا لذت ببرد   74
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى مست کرده‏بود و واردمسجد شد وخادم مى‏خواست او رابیرون اندازد   75
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دکترى که دید تعدادى از بیماران دیندارش سریع درمان مى شوند   76
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام جماعت شهرى در ماه رمضان روزه نمى گرفت و غذا مى خورد   77
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که سى سال نخندیده بود و با مرگ پسرش خندید   78
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید واعظ از مردم خواست تا افراد ناراضى از همسرانشان بایستند   79
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کشف نیروى جاذبه زمین توسط نیوتن   80
دانلود حکیایت شیخ حسین انصاریان(3) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 7:3 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى به امام صادق گفت که صداى مهمانى همسایه‏اش را گوش مى دهد   41
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق (ع) فهمید که برادر جوان آفریقایى مرده است   42
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که در مقابلش پر خروسى را مى کردند و او نمازش را قطع نکرد   43
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید برخورد امام صادق (ع) بعد از خبر مرگ همران بن اعین   44
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت عیسى که به یارانش گفت عروسى امشب خواهد مرد ولى او نمرد   45
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که براى اولین بار به حرم امام رضا(ع) رفت   46
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که رعشه گرفته بود و این مطلب را با امام رضا(ع) گفت   47
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام رضا(ع) که کفن شخصى مرده را باز کرد و او را بوسید   48
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام رضا(ع) با چکش پول قلابى را خورد کرد و بیرون ریخت   49
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دو دوست که به مسجدالحرام رفتند و تنهایکى ازآنهاامام‏زمان را دید   50
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شخصى فقیر از طرف امام زمان براى گرفتن پول نزد شیخ انصارى رفت   51
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى عباى پیغمبر (ص) را کشید و پاره کرد و گلوى ایشان زخم شد   52
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیرزنى از پیامبر پرسید که آیا بهشتى است   53
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سربازى به پیامبر گفت که از غنیمت خیبر بندکفشى را برداشته است   54
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید فرشتگان بالاى بستر پیامبر(ص)   55
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زنى نزد پیامبر آمد و گفت که بچه‏اش را سقط کرده‏است   56
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیغمبر(ص) نه درهم به امام على (ع) داد تا به صاحبش بپردازد   57
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید اهل بیت که دیدند پیامبر (ص) در بین بچه‏ها، بچه‏اى را مى بوسد   58
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عربى به پیامبر گفت که معناى اهدناالصراط المستقیم را نمى فهمد   59
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى نزد پیامبر (ص) آمد و به خاطر ازدست دادن فرزندش گریه کرد   60
دانلود حکایات شیخ حسین انصاریان(2) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 7:2 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین که صورتش را روى صورت غلامش گذاشت   21
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دوازده نفرى که در تاریکى شب به سپاه امام حسین (ع) پیوستند   22
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین که شب قبل از شهادت خواب سگى با مرض پوستى را دید   23
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین به‏خواهرش گفت خواب دیده که تمام‏امامان‏او راطلب مى کنند   24
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید فقیرى که نزد امام حسین (ع) آمد و از او کمک خواست   25
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیرزنى به انصاریان پول داد تا برایش روضه بخواند   26
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت زینب (س) که بدن برادرش را نشناخت   27
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ابن زیاد از حضرت زینب (س) پرسید که خدا کجاست   28
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تقاضاى امام حسین (ع) از سکینه براى اینکه گریه نکند   29
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین (ع) بالاى سر حضرت ابوالفضل عباس (ع)   30
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخ کاظم که در سروده‏هایش گفت امام حسین به حضرت عباس پناه برده   31
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى از ابن زیاد پول گرفت تا مسلم را بکشد   32
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سیاه‏وجمع شدن پوست امام‏سجاد به خاطر حمل کیسه‏هاى غذا براى فقیران   33
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام‏سجاد مردى رادید که گریبان زنى را که درحال لرزیدن بود گرفته   34
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرد ارمنى که امام باقر را بقر صدا زد   35
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى از شاگردان امام صادق که 20 سال فقط بله و خیر مى گفت   36
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق(ع) درحرم پیغمبرازمردم خواست تاپیغمبر(ص) رااذیت نکنند   37
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که نیاز به غسل داشت و نزد امام صادق (ع) رفت   38
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیرمردى وارد منزل امام صادق شد و گفت آیا فرج شما را مى بینم   39
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ظرف آبى راباتربت امام حسین به‏بیمارى داد واو شفایافت   40
دانلود حکایات شیخ حسین انصاریان(1) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 7:2 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام على (ع) بالاى قبر پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س)   1
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تعیین نام على براى فرزند ابوطالب   2
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که سه مشکل بدنى ، فکرى و پولى داشت و نزد امام على (ع) رفت   3
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که در جلسه امام على (ع) از خدا طلب مرگ ایشان را کرد   4
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى به امام على گفت که فرزندش از ناودان درحال افتادن است   5
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى به امام على گفت که ایشان را هنگام برداشتن درخیبر دیده‏است   6
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسن (ع) در قبر امام على (ع) نامه‏اى از حضرت نوح یافت   7
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى نزد امام على آمد و گفت که از مردى طلبکار است   8
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت على (ع) که به خاطر قضا شدن نماز عصرش گریه کرد   9
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام على (ع) در مسجد جوانى را دید که بسیارسریع نماز مى‏خواند   10
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید لرى به خدا گفت که ما نمى توانیم نمازى مانند امام على بخوانیم   11
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تیر پاى امام على (ع) را که هنگام نماز بیرون آوردند   12
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید رهبر یهودیان که بعد از مدتى پیرو امام على (ع) شد   13
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خرمافروش را به بارگاه ابن زیاد بردند تاامام على را رها کند   14
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سوال از میثم در مورد علاقه به درخت خرما   15
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید فقیرى که نزد امام حسن و امام حسین (ع) رفت   16
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى به امام حسن گفت که چرا به برادر کوچکش حسین احترام مى کند   17
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید صحبت امام حسین (ع) با یاران شهیدش   18
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین از محلى عبور کرد و دید کسى در حال غیبت کردن شخصى است   19
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید خوشحالى یاران امام حسین (ع) بعد از شنیدن خبر شهادتشان   20
 
 • بازدیدهای این وبلاگ ?
 • امروز: 13 بازدید
  بازدید دیروز: 124
  کل بازدیدها: 523333 بازدید
 • ?پیوندهای روزانه
 • درباره من
 • فهرست موضوعی یادداشت ها
 • مطالب بایگانی شده
 • موضوع درباره امام زمان
  رضایت از خدا و از زندگی
  شرح دعای صحیفه
  شهدا از دیدگاههای مختلف
  امام سجاد و سختیهای بزرگ
  امام سجاد و جدش رسول الله
  امام سجاد و پناه به خدا
  امام سجاد و روز شب
  امام سجاد و فرشتگان
  حکایات هاشمی نژاد-400حکایت
  حکایات فاطمی نیا-100 حکایت
  حکایات استاد دانشمند-120 حکایت
  حکایات شیخ احمدکافی_60حکایت
  حکایات انصاریان_120حکایت
  حکایات مرحوم فلسفی_ 45حکایت
  حکایات شهید دستغیب_ 50 حکایت
  متن حکایات علامه حلی_10حکایت
  متن6حکایت از شیخ صدوق
  متن حکایاتی از شیخ عباس قمی_ره
  متن حکایات شیخ مرتضی انصاری
  وصال یار(1)
  وصال یار(3)
  وصال یار(2)
  وصال یار(4)
  وصال یار (5)
  وصال یار (6)
  یقین و محبت (1)
  یقین و محبت(2)
  یقین و محبت (3)
  یقین و محبت (4)
  هیئت علیه هیئت
  ملکوت انسان (1؛2؛3)
  مکتب عشق
  آسمانی شدن
  جهاد علمی
  توبه
  اخلاق کریمان
  موفقیت و سعادت
  متفرقه ها-مهم
  دید ما نسبت به مردم
  عمل به فرهنگ شهادت
  لینک ارگانهای مختلف و مراکز گوناگون
  هر چه می خواهد دل تنگت بپرس
  دانلود شبهات وهابیت و مسائل مربوطه
  فتاوای خنده دار و مستند وهابیها
  حکایت مختلف شخصیه دیدن داره ها
  تصاویر موضوعی
  افتخار خدمت به مردم(1؛2؛3)
  حرف حساب اینجاست...
  دانلود سخنرانی های حضرت امام خمینی
  منبر های آقای فاطمی نیاء-72 منبر
  منبر های آقای دانشمند
  منبر آقاتهرانی
  منبر آقای صدیقی
  منبر علامه مصباح یزدی
  منبر مرحوم فلسفی
  منبر مرحوم کافی
  منبر استاد مردانی
  منبر حجه الاسلام هاشمی نژاد
  پیرامون امام زمان-آیه الله ناصری
  طب قرانی-استاد خدادادی
  طب اسلامی -دکتر روازاده
  شخصی هاش این توست
  اخلاق(آقا تهرانی)
  شیعه...
  عکسها به سلیقه من...
 • اشتراک در خبرنامه
 •  
 • لینک دوستان من
 • لوگوی دوستان من
 • آهنگ وبلاگ من
 •