سفارش تبلیغ
صبا
دانلود حکایتهای استاد فاطمی نیا(5) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:45 عصر)
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که در نماز جماعت آقاى خونسارى مردى را به صورت گاو دید    238
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که میخواست عطر بخرد ولى پولش را دزدیدند   239
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید افرادى که قصد داشتند ملا نصرالدین را در حمام اذیت کنند   240
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیطان که در یکى از جنگهابه صورت مالک در آمد   241
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى از اولیاء که راز و نیاز میکرد و شیطان او را فریب داد    242
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زن آلمانى به خاطر اینکه مسلمان شده بود خانواده اش او را طرد کرد   243
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که در بالاى منبر صحبت هایش را فراموش میکرد   244
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید تاجرى که ورشکست شده بود و با گفتن کلمه بله دوباره کارش رونق پیدا کرد   245
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید فاطمى نیا به مجلس رفت که در آنجا احضار روح میکردند   246
دانلود حکایتهای استاد فاطمی نیا(4) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:43 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که بدون دعوت هرشب سر سفره همسایه اش حاضر میشد- فکاهى    218
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شخص واعظى که به تبریز رفت در حالى که هواى تبریز سرد بود   219
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که قرار بود در مسجدى صحبت کند   220
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که با شیخ محمد رضا قمشه اى با بستن چشم به قم رفت    221
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرد عربى که در غیابش دخترش بیمار شد و یکباره حالش خوب شد   222
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دختر و پسرى که میخواستند خود سازى کنند - فکاهى    223
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید در تبریز دختر و پسرى را گرفتند و نزد آخوند بردند    224
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زن خلافکارى که ابن سیرین را به خانه خود برد    225
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید آخوندى که از میان طلبه هاى خود براى دخترش همسرى طلب کرد - فکاهى    226
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى از اولیاى خدا که با همسرش دعوا کرد   227
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید آیت الله بهاء الدینى که پسرش را از دست داده بود   228
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پسر آیت الله قاضى که در رمل انجام دادن از پدرش کمک میگرفت    229
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سید جعفر هلى که شاعر بود وازاودرموردبرترى قزوینى وطباطبائى‏سوال کردند   230
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید درویشى که به منزل ملا احمد نراقى رفت    231
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید طلبه اى که خواهر خود را نذر حائرى کرده بود - فکاهى    232
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که درمشهد میگفت که شیخ حسنعلى نخودکى به‏او گفته‏که 20 روزدیگرمى میرد   233
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شاگرد شیخ رجبعلى خیاط که زنى را دید و شیخ فهمید    234
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که دچار گرفتارى شده بود و نزد شیخ رجبعلى خیاط رفت    235
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیر زنى که نزد شیخ رجبعلى خیاط رفت و گفت که پسرش بیمار شده است    236
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سیدى با سلاح و شیخ رجبعلى خیاط که در حضور امام زمان ع حاضر شدند    237
دانلودحکایتهای استاد فاطمی نیا(3) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:41 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شیخى که مدام براى انجام کارهایش استخاره میکرد- فکاهى    198
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که زشت بود و خودرادر آینه نگاه میکرد و خدا را حمد میگفت    199
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید جوانى که در زمان رضاخان دوست نداشت به سربازى رود   200
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید آخوندى که پاى منبر صحبت هایش را فراموش کرده بود - فکاهى    201
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که خربزه اى را خورد - فکاهى    202
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیر مردى که تمام حرکات امام خمینى را در نجف مد نظرگرفت    203
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پادشاهى که میخواست به کسى که تیرى را از میان انگشتر رد کند جایزه دهد   204
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید طلبه اى که تازه علم اصول را شروع به خواندن کرده بود - فکاهى    205
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که میخواست شاه زمان را ببیند و نزد او رفت    206
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مشکلى که براى فاطمى بیا پیش آمد و حل نشد   207
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سرهنگ سنى که با همسایه ى شیعه اش دعوا داشت    208
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شخصى که در نجف وبا گرفته بود و شخصى که نیاز به غسل داشت به عیادتش آمد   209
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حاج آقا حسین که میخواست امام خمینى را ببیند ولى امام به سراغ او آمد   210
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید 9 نفر از نجف به دیدار شیخ محمد حسین اصفهانى آمدند   211
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید صحبت از مربا در جلسه اى - فکاهى    212
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که پیش یک دیوانه زنجیرى رفت - فکاهى    213
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زنى که به فاطمى نیا گفت که مردى مریض ها را شفا میدهد   214
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که به شیخى انگشترى داده بود   215
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که شخصى رابه‏منزل خود دعوت کرده بود وجاى اورا درحیاط انداخت - فکاهى‏   216
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که توانست قفل ماشین را بازکند   217
دانلود حکایتهای استاد فاطمی نیا(2) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:40 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام صادق ع که سریر را باخود به صحرا برد و تعداد یارانش را بیشان کرد   178
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید روضه‏خوانى که فقط روضه‏امام حسین ع رابلد بودو به‏روضه‏امام صادق ع دعوت شد   179
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید زنى که شوهرش را در سفرى در زمان امام صادق ع از دست داد   180
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که نسبت به امام صادق ع قسم دروغ خورد و مرد   181
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که گرفتار بود و به حرم امام رضاع وارد شد   182
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که در زمان حضرت هادى ع قرار بود نگینى را بصورت انگشتر درست کند   183
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مرد هندى که در نجف درخواست استاد کرد   184
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که سه حاجت داشت معتکف شد و امام زمان ع دو حاجت اوراداد    185
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید طلبه‏اى که‏امام زمان ع رامیدید ولى نمى شناخت واین مطلب رابه‏استادش گفت    186
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت زهرا س    187
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت فاطمه الزهرا س    188
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دو نفر که در زمان پیغمبرى به زندان افتاده بودند   189
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید از یاران پیامبر ص که فقط نماز میخواند و دیگران کار اورا انجام میدادند   190
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید توصیف دیوانه از نظر پیامبر ص    191
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که فکر میکرد کسى که با او حرف زده پیغمبر یا امام است    192
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبر ص که در سن کودکى خرماهاى حیاط را جمع میکرد و به کودکان میداد   193
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبر ص که با مردگان سپاه دشمن در جنگ بدر حرف زد   194
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید بوسیدن درهاى آهنى حرم پیامبر ص توسط شیعه    195
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید درخواست موسى ع از خدا براى دیدن عابدترین مردم    196
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که در طول عمر هشتاد ساله اش یکبار نماز نخواند   197
دانلود حکایت ایراد شده توسط استاد فاطمی نیاء(1) (پنج شنبه 87/2/12 ساعت 6:39 عصر)

برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید آتش زدن کتابهاى الغدیر    158
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که بسیار مومن بود و بعد از مدتى دشمن على ع شد    159
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید شاعرى که براى على ع شعرى را خواند و پیغمبر ص به خواب او آمد   160
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید معاویه به حمام رفت و اندام لاغر خود را دید    161
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام على ع که با یکى از یارانش به قبرستان رفت    162
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید ولید که نماز صبح را 4 رکعت و همراه با آواز خواند - فکاهى    163
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید سلمان و ابوذر که میخواستند بدانند که چطورمیتوان جمال حضرت على ع رادید   164
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که از پیامبر ص در مورد انتخاب على ع بعد از خود سوال کرد   165
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت على ع که با خادمش براى خرید لباس به بازار رفت    166
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید امام حسین ع که به سرباز سپاه دشمن آب داد    167
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که در حرم امام حسین ع پایش را درازکرده بود و خدام زیر گوش او زد   168
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید پیامبرص که صداى گریه امام حسین ع را شنید    169
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که میخواست در تغزیه نقش شخصیتهاى بزرگ را ایفا کند   170
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید دو شیعه که‏درزمان متوکل به‏زیارت‏امام حسین ع رفتند ودرآنجا شیرى را دیدند   171
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید کسى که سر بریده امام حسین ع را دید    172
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید عصر عاشورا    173
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید یکى ازمراجع تقلیدکه‏یک مردریاضت کش بودونابیناشده‏بودوزینب س اورا شفا داد   174
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید حضرت زینب س که تعداد زیادى شام غریبان را درک کرد    175
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که نزد امام صادق ع غلامش را با لفظ بدى صدا کرد   176
برای دانلود نمودن این صدا روی این قسمت کلیک کنید برای شنیدن صدا روی این قسمت کلیک کنید مردى که به امام صادق ع گفت که در روغن او موش افتاده است    177
 
 • بازدیدهای این وبلاگ ?
 • امروز: 124 بازدید
  بازدید دیروز: 91
  کل بازدیدها: 523320 بازدید
 • ?پیوندهای روزانه
 • درباره من
 • فهرست موضوعی یادداشت ها
 • مطالب بایگانی شده
 • موضوع درباره امام زمان
  رضایت از خدا و از زندگی
  شرح دعای صحیفه
  شهدا از دیدگاههای مختلف
  امام سجاد و سختیهای بزرگ
  امام سجاد و جدش رسول الله
  امام سجاد و پناه به خدا
  امام سجاد و روز شب
  امام سجاد و فرشتگان
  حکایات هاشمی نژاد-400حکایت
  حکایات فاطمی نیا-100 حکایت
  حکایات استاد دانشمند-120 حکایت
  حکایات شیخ احمدکافی_60حکایت
  حکایات انصاریان_120حکایت
  حکایات مرحوم فلسفی_ 45حکایت
  حکایات شهید دستغیب_ 50 حکایت
  متن حکایات علامه حلی_10حکایت
  متن6حکایت از شیخ صدوق
  متن حکایاتی از شیخ عباس قمی_ره
  متن حکایات شیخ مرتضی انصاری
  وصال یار(1)
  وصال یار(3)
  وصال یار(2)
  وصال یار(4)
  وصال یار (5)
  وصال یار (6)
  یقین و محبت (1)
  یقین و محبت(2)
  یقین و محبت (3)
  یقین و محبت (4)
  هیئت علیه هیئت
  ملکوت انسان (1؛2؛3)
  مکتب عشق
  آسمانی شدن
  جهاد علمی
  توبه
  اخلاق کریمان
  موفقیت و سعادت
  متفرقه ها-مهم
  دید ما نسبت به مردم
  عمل به فرهنگ شهادت
  لینک ارگانهای مختلف و مراکز گوناگون
  هر چه می خواهد دل تنگت بپرس
  دانلود شبهات وهابیت و مسائل مربوطه
  فتاوای خنده دار و مستند وهابیها
  حکایت مختلف شخصیه دیدن داره ها
  تصاویر موضوعی
  افتخار خدمت به مردم(1؛2؛3)
  حرف حساب اینجاست...
  دانلود سخنرانی های حضرت امام خمینی
  منبر های آقای فاطمی نیاء-72 منبر
  منبر های آقای دانشمند
  منبر آقاتهرانی
  منبر آقای صدیقی
  منبر علامه مصباح یزدی
  منبر مرحوم فلسفی
  منبر مرحوم کافی
  منبر استاد مردانی
  منبر حجه الاسلام هاشمی نژاد
  پیرامون امام زمان-آیه الله ناصری
  طب قرانی-استاد خدادادی
  طب اسلامی -دکتر روازاده
  شخصی هاش این توست
  اخلاق(آقا تهرانی)
  شیعه...
  عکسها به سلیقه من...
 • اشتراک در خبرنامه
 •  
 • لینک دوستان من
 • لوگوی دوستان من
 • آهنگ وبلاگ من
 •