كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) حرف حساب...

حرف حساب...
[ شناسنامه ]
تقوا چيست؟ ...... يكشنبه 91/3/21
هيچ دقت كردين(حتما بخون) ...... جمعه 91/3/19
فداي فدا شدنت ...... چهارشنبه 91/3/17
از قيافت معلومه... ...... چهارشنبه 91/3/17
دو دسته به زندگي برنميگردند... ...... چهارشنبه 91/3/17
زينب شهيد نيست...؟ ...... چهارشنبه 91/3/17
همه چيز را به گردن من نينداز... ...... چهارشنبه 91/3/17
قاعده اي مغفول.... ...... چهارشنبه 91/3/17
همه ميگويند جنبه داشته باش... ...... چهارشنبه 91/3/17
اينگونه مباش نه امروز زود است نه فردا دير... ...... چهارشنبه 91/3/17
كمر كسي را خم نكن تا سر راست كني... ...... چهارشنبه 91/3/17
راه ثابت قدم شدن... ...... چهارشنبه 91/3/17
حرف حساب در مورد شاهين نجسي ( لطف كنيد و بخونيد) ...... شنبه 91/3/6
فقير کيست؟ ...... شنبه 91/1/26
بنويس... ...... يكشنبه 90/11/2
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها